Sukcesy Zklastra w prasie

Bardzo nam miło ogłosić, że nasz sukces został także opisany w Gazecie Wojewódzkiej!

Zrzut-ekranu-2018-12-12-o-101350png