Kolejny krok w rozwoju OZE w regionie Zklastra

Kolejny krok w rozwoju OZE w regionie Zklastra

Sukces członka Zgorzeleckiego Klastra Energii - rozwój OZE dla regionu!
Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji dwóch projektów z Listy Projektów Strategicznych Ministerstwa Energii . Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020