II Forum Energetyki Rozproszonej Czysta energia dla każdego w Krakowie

II Forum Energetyki Rozproszonej Czysta energia dla każdego w Krakowie

Kolejnym wydarzeniem, w którym braliśmy udział równolegle do Annual Meeting w Gorlitz, było II Forum Energetyki Rozproszonej Czysta energia dla każdego w Krakowie. W dyskusji panelowej udział brali:  
Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna,
Maciej Mróz, Tauron Dystrybucja oraz
Albert Gryszczuk - Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, a moderował ją Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza. Przedstawiciel spółki Tauron Dystrybucja porównywał modele klastrowe pod kątem samowystarczalności energetycznej i jej wpływu na sieć energetyczną. W przypadku klastrów na których terenie powstają duże instalacje źródeł odnawialnych dystrybuujące energię przez sieć średniego napięcia nie ma negatywnego oddziaływania na sieć. W przypadku wielu instalacji prosumenckich pojawiają się istotne problemy z zarządzeniem siecią.